En straffesags forløb

DU HAR RET TIL PROFESSIONEL HJÆLP


Husk, at du altid har ret til at vælge din egen forsvarer. Du skal blot gøre politiet opmærksom på, hvem du ønsker at bruge.

Du skal ikke betale noget til din forsvarsadvokat i første omgang, da staten lægger pengene ud. Kun i det tilfælde, at du bliver dømt, vil du komme til at betale sagens omkostninger.

Jeg kan hjælpe dig med følgende:

  • Fastlægge strategien for dit forsvar
  • Forsvare dig i retten
  • Bistå dig under afhøring hos politiet
  • Bistå dig under afhøring hos SKAT
  • Gennemgå sagens materiale
  • Iværksætte yderligere undersøgelser, f.eks. af DNA-spor
  • Iværksætte anke, klage, søge erstatning mv.

 

SÅDAN FOREGÅR EN STRAFFESAG

En straffesag forløber typisk således :

  • Efterforskningen hos politiet 
  • Retssagen hos domstolene
  • Afsoning (i tilfælde af dom)

 

Det er vigtigt, at vi får lagt en plan for din sag så hurtigt som muligt. Det har nemlig stor betydning for sagens udfald og din situation undervejs, at du får klarhed over forløbet og ved, hvordan du skal forholde dig. 

Hvis du sidder i en afhøring, skal du være opmærksom på, at du har krav på at få en advokat til stede. Advokaten vil kunne sikre, at du får lov til at se politiets materiale, FØR du tager stilling til, om du vil udtale dig.

VAGTELEFON:
Du er altid velkommen til at ringe til mig på 21 49 20 04, hvis du sidder hos politiet og ønsker en forsvarsadvokat til stede.

TIDLIG HJÆLP ER ALTID DEN BEDSTE HJÆLP !